Stichting Promotie Beheer en Behoud

Waar staan we voor:

 Promotie

Promotie van vakkundig beheer en behoud van cultureel erfgoed

 

Advies en expertise

Leveren van advies en expertise op het gebied van beheer en behoud

 

Evenementen

Organisatie van activiteiten en evenementen op het terrein van beheer en behoud

 

Opleidingen

Entameren van opleidingen op het terrein van beheer en behoud

 

Projecten

Uitvoeren van speciale projecten die Beheer en Behoud van erfgoed hoog in het vaandel hebben staan
Beheer en behoud van cultureel erfgoed staat aan de basis van elk museum. Vakmanschap en toewijding in de zorg voor de kostbare objecten is essentieel willen we tot in de verre toekomst kunnen genieten, leren en de emotie voelen van wat voor ons door kunstenaars, industriëlen, arbeiders en ambachtslieden is gemaakt.

 

De vakmensen die deze voorwerpen restaureren, conserveren en gereed maken voor fraaie exposities staan veelal in de schaduw van de tentoonstelling. Zij werken met hart en ziel in de restauratiewerkplaatsen en depots en verdienen een plek in de schijnwerpers.

 

De Stichting Promotie Beheer en Behoud zet de professie en de professionals in het volle licht.