Evenementen

 

De Stichting Beheer en Behoud organiseert evenementen waarin beheer en behoud een centrale positie hebben.

Een jaarlijkse vak- en publieksbeurs maken het voor musea en het grote publiek mogelijk kennis te maken met de verschillende specialismen binnen het vakgebied van conservering en restauratie.

 

Daarnaast nemen we deel aan symposia, discussies, workshops en trainingen om het belang van kwaliteit in beheer en behoud te onderstrepen.