Promotie

 

Het vakmanschap van restauratoren op diverse materialen/objectsoorten en conserveringsspecialisten vraagt om bredere erkenning dan momenteel het geval is.

Veelal werken zij zelfstandig of in kleine bedrijven en collectieven. Reclame en promotie voor hun werk en expertise is geen prioriteit voor hen.

 

De Stichting Promotie Beheer en Behoud zet zich in voor de collectieve promotie van het vakmanschap van de beroepsgroep. In samenwerking met overheden, musea en opleidingsinstituten brengt de Stichting het werk van deze specialisten voor het voetlicht.

 

 

Hierbij valt te denken aan:

 

- Vakbeurs

- Bedrijfsbezoeken

- Demonstraties

- Stages en werkervaringsplaatsen